نان بربری چیست؟

نان بربری چیست؟

نان بربری چیست؟ نان بربری نوعی نان سنتی مسطحی است که پخت آن در ایران مرسوم است و به هر دو شیوهٔ سنتی و صنعتی تولید می‌شود. نام این نان برگرفته از نام ایل بربر (هزاره) است که در مرز بین ایران و افغانستان زندگی می‌کردند. در اواخر دوران قاجار چند بربر پخت این نان […]