تست پروتئین بامبو

Protein Toast

تست پروتئین نان بامبو

ترکیبات نان تست پروتئین:

آرد نول، آرد گندم کامل، خمیر مایه، روغن مایع گیاهی، آرد ذرت، آرد سویا، شیر خشک لدون چربی، پودر آب پنیر، گلوتن، نمک تصفیه شده، آب آشامیدنی

وزن محصول: ۵۳۰ گرم

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم نان تست پروتئین:

۲۹۷/۳۷

کیلو کالری

انرژی

۱۳/۷۲

گرم

پروتئین

۲/۷۳

گرم

چربی

۵۲/۹۸

گرم

کربوهیدرات

۰/۸۹۵

گرم

فیبر

ترکیبات نان تست پروتئین:

آرد نول، آرد گندم کامل، خمیر مایه، روغن مایع گیاهی، آرد ذرت، آرد سویا، شیر خشک لدون چربی، پودر آب پنیر، گلوتن، نمک تصفیه شده، آب آشامیدنی

وزن محصول: ۵۳۰ گرم

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم نان تست پروتئین:

۲۹۷/۳۷

کیلو کالری

انرژی

۱۳/۷۲

گرم

پروتئین

۲/۷۳

گرم

چربی

۵۲/۹۸

گرم

کربوهیدرات

۰/۸۹۵

گرم

فیبر

تست پروتئین نان بامبو