نان مسطح چیست؟

نان مسطح

در واقع می‌توان گفت، بیشترین حجم نان مصرفی در کشور ما را نان مسطح تشکیل می‌دهد. نان‌های لواش، تافتون، سنگک، بربری و.. از انواع نان‌های مسطح محسوب می‌شوند. نان‌های مسطح را می‌توانید برای انواع وعده‌های غذایی یا میان وعده‌ها به منظور تهیه انواع ساندویچ‌ها یا لقمه‌ها استفاده کرد. انواع مختلف این نان‌ها از آرد گندم […]