نان برگر کنجدی

Burger Bun

نان برگر کنجدی بامبو

ترکیبات نان تست پروتئین:

آرد گندم، خمیر مایع، روغن مایع (آفتابگردان)، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، کنجد، بهبود دهنده های مجاز نان، آب آشامیدنی

وزن محصول: ۹۰ گرم

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم نان تست پروتئین:

۲۱۰

کیلو کالری

انرژی

۹/۵۵

گرم

پروتئین

۱/۹۲

گرم

چربی

۳۸/۶۱

گرم

کربوهیدرات

۰/۹۲

گرم

فیبر

ترکیبات نان تست پروتئین:

آرد گندم، خمیر مایع، روغن مایع (آفتابگردان)، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، کنجد، بهبود دهنده های مجاز نان، آب آشامیدنی

وزن محصول: ۹۰ گرم

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم نان برگر کنجدی:

۲۱۰

کیلو کالری

انرژی

۹/۵۵

گرم

پروتئین

۱/۹۲

گرم

چربی

۳۸/۶۱

گرم

کربوهیدرات

۰/۹۲

گرم

فیبر

نان برگر کنجدی بامبو